Compania Nationala a Uraniului

http://www.cnu.ro/

Compania Naţională a Uraniului S.A. a fost înființată în anul 1997 și are în administrare resursele minerale de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activități de:

  • cercetare geologică de detaliu şi exploatare a zăcămintelor de uraniu;
  • preparare a minereurilor și obținere a concentratelor uranifere;
  • rafinare a concentratelor și valorificare a UO2 nuclear pur;
  • conservare, închidere și ecologizare a obiectivelor cu activitate sistată.

Compania Naţională a Uraniului are în structură un aparat central cu sediul în Bucureşti, iar în teritoriu patru unităţi direct subordonate:

  • Sucursala Feldioara
  • Sucursala Suceava
  • Punct de lucru sector Oravița
  • Punct de lucru sector Ștei

CNU S.A. se află în portofoliul de companii al Ministerului Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri și este deținută 100% de către statul român.