Printre acțiunile majore ale Asociației menționăm următoarele:

 • Colaborare cu Comisia mixtă a Parlamentului României – Parlamentul European în perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană;

 • Prezentarea programului nuclear românesc în fața instituțiilor europene prin căile specifice ale lobby-ului nuclear, organizând evenimente, vizite la amplasament și întâlniri cu industria națională, având un suport continuu din partea FORATOM, în contextul solicitării de către România a creditului EURATOM necesar finanțării investiției CNE Cernavodă Unitatea 2;

 • Evaluarea capabilității industriei nucleare din România de către Grupul de Lucru pentru Programul Nuclear Național în perioada 2003 – 2004, publicând lucrarea “Capabilitatea industriei nucleare românești de a participa la realizarea Unității 3 CNE Cernavodă cu furnituri de echipamente și materiale” pe baza răspunsurilor a 36 de societăți comerciale din cele 53 contactate;

 • Organizarea de evenimente la Strasbourg cu participarea membrilor Parlamentului European în sprijinul reluării lucrărilor la Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă:

 • Colaborarea cu alte asociații similare din industria nucleară, ca de ex. colaborarea cu Forumul Atomic Bulgar – BULATOM și pentru sprijin în vederea referendumului care a avut loc în ianuarie 2013 privind continuarea programului nuclear din Bulgaria.

 • Participare activă la consultări publice inițiate de instituțiile europene pe teme vizând energia nucleară:

 • poziția industriei nucleare din România privind mecanismul suport pentru noul proiect nuclear Hinkley Point C din Marea Britanie transmisă Comisiei Europene în anul 2014

 • poziția privind cazul de posibil ajutor de stat SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) referitor la realizarea noii centrale nucleare de la Paks, Ungaria, transmisă Comisiei Europene în anul 2016

 • comentarii centralizate de FORATOM privind proiectul Comunicării Comisiei Europene „Nuclear Illustrative Programme” finalizat în anul 2017

 • răspuns la Consultarea publică organizată în anul 2017 de Comisia Europeană privind programul de cercetare Horizon 2020 (H2020)

 • Aderarea în anul 2015 la „Nuclear for Climate Initiative” lansată de Societatea Franceză pentru Energia Nucleară (SFEN).

 • Prezența activă în media romînească și internațională prin comunicate de presă și documente de poziție, din care mentionam menționând:

 • mesajul adresat în colaborare cu AREN, AREN YG și WIN decidenților din România şi delegației României la COP 21/2015 Paris

 • comunicat de presă privind adoptarea rezoluției Parlamentului European din 15 decembrie 2015, „Către o uniune europeană a energiei” (2015/2113(INI)), prin care se recunoaște aportul adus de tehnologia nucleară la asigurarea securității energetice în condițiile respectării țintelor cu privire la reducerea emisilor de gaze cu efect de seră

 • comunicat de presă privind aprobarea Raportului privind Unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearelectrică (CNE) Cernavodă în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 27 mai 2016

 • comunicat de presă privind aprobarea în anul 2016 de către Comisia Europeană a schemelor de finanțare pentru construcția celor două noi unități de la centrala nuclearoelectrică Paks II din Ungaria, precum și pentru extinderea cu 10 ani a duratei de viață a reactorilor de la Tihange 1, Doel 1 și Doel 2 din Belgia

 • document de poziție emis în anul 2017 privind susținerea proiectului reactorului de Generație 4 ALFRED de către Consorțiul FALCON (Fostering ALfred CONstruction) între ANSALDO Nucleare – Italia, ENEA – Italia și RATEN/ICN din România

 • poziție privind emisiunea “Recurs la morală: pericolul centralei nucleare de la Kozloduy”, din data de 30.12.2017, prin care se solicita abordarea corectă, echilibrată și transparentă a informațiilor care vizează industria nucleară

 • Activități în sprijinul industriei și cercetării nucleare din România, prin semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Parteneriatul pentru Cercetare și Educație pentru Sisteme Nucleare Avansate (CESINA), incluzând RATEN/ICN și Asociația Forumul Atomic Român (ROMATOM), pentru dezvoltarea reactorului de Generație IV Alfred

 • Contribuție activă la definitivarea secțiunii nucleare din proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, noiembrie 2016

 • Participare la consultarile publice organizate de Comisia Europeana cu privire la taxonomia aferenta investitiilor sustenabile si sustinerea includerii energiei nucleare, 2019 – 2020