decembrie 18, 2015 0

Industria nucleară din România își exprimă satisfacția cu privire la adoptarea rezoluției Parlamentului European din 15 decembrie 2015, „Către o uniune europeană a energiei” (2015/2113(INI)), prin care se recunoaște aportul adus de tehnologia nucleară la asigurarea securității energetice în condițiile respectării țintelor cu privire la reducerea emisilor de gaze cu efect de seră.

Având în vedere, în principal, Comunicarea Comisiei Europene intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” (COM(2015)0080) și anexele la aceasta, Parlamentul European a adoptat pe 15 decembrie 2015 cu 403 voturi pentru, 177 contra și 117 abțineri, rezoluția non-legislativă „Către o uniune europeană a energiei” (2015/2113(INI)). Prin aceasta, se cere Comisiei Europene să asigure cadrul necesar Statelor Membre care vor să dezvolte proiecte nucleare, considerând că energia nucleară are una dintre cele mai importante contribuții la mixul energetic european, asigură securitate energetică, emisii reduse de CO2, accesibilitate pentru consumatori și o bază stabilă pentru includerea enegiilor regenerabile în sistemele energetice.

Suntem conștienți și susținem aportul energiilor regenerabile la reducerea încălzirii globale, dar rezoluția adoptată recent de Parlamentul European aduce echilibrul necesar, punând toate energiile cu emisii reduse de carbon, inclusiv energia nucleară, pe același plan. Este o poziție de mult așteptată de industria nucleară din România, care chiar dacă nu are efect legislativ, reprezintă un semnal pentru respectarea dreptului Statelor Membre de a alege mix-ul energetic adecvat fară discriminări între tehnologii. Pentru România este extrem de important acest semnal pentru că oferă perspectiva utilizării resurselor și expertizei existente în vederea atingerii țintelor privind reducerea emisiilor de carbon. La nivelul Uniunii Europene suntem singurul stat cu un ciclu nuclear complet, iar Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României. Aceste două elemente, alături de angajamentul României de a dezvolta Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, arată că nuclearul va continua să fie o componentă de bază a politicii energetice românești”, a declarat Marius Gheorghiu, Directorul General al ELCOMEX IEA, compania care deține președinția ROMATOM.

Rezoluția Parlamentului European constată că “în 2014, energia nucleară a reprezentat 27 % din mixul energetic al Uniunii Europene (UE), asigurând peste jumătate din întreaga energie cu emisii reduse de dioxid de carbon” semnalând faptul ”că 130 din 132 de centrale nucleare din UE urmează să fie dezafectate până în 2050, provocând un gol uriaș de energie de bază și cu emisii reduse de dioxid de carbon în mixul energetic european”. Rezoluția „recunoaște că unele state membre au ales să renunțe la energia nucleară, în timp ce altele iau în considerare dezvoltarea de noi centrale nucleare pentru a reuși să realizeze obiectivele europene și naționale legate de energie și climă” solicitând Comisiei să ofere cadrul care, în acord cu normele pieței interne și din domeniul concurenței, să permită statelor membre să construiască noi centrale nucleare dacă doresc acest lucru.

Reamintim aportul celor două unități nucleare existente în România la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili, precum și rolul determinant în asigurarea securitășii energetice și accesibilității consumatorilor la energia electrică.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

http://romatom.org.ro/

Surse:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150080.do

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151210IPR06843/Energy-Union-integrate-markets-and-link-up-to-buy-supplies-urge-MEPs

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0341%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fRO&language=RO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+PDF+V0//EN