mai 30, 2016 0

Industria nucleară din România consideră drept un semnal pozitiv aprobarea Raportului privind Unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearelectrica (CNE) Cernavodă în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 27 mai 2016. În acest context, ROMATOM privește cu încredere dezvoltarea proiectului, luând act de declarația Președintelui Klaus Iohannis care punctează faptul că ,,acesta reprezintă un proiect prioritar de investiţii pentru România”.

,,Aprobarea de către CSAT a Raportului privind Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă are o importanță majoră pentru industria nucleară din România, atât firme cu capital privat, cât și firme cu capital majoritar de stat. Implementarea proiectului va avea un impact favorabil asupra economiei naţionale și locale, estimându-se astfel crearea a cca. 16.000 de locuri de muncă ce vor fi direct ocupate în industria naţională pentru finalizarea Unităţilor 3 şi 4 Cernavodă. Urmărim cu atenție evoluția negocierilor pentru încheierea Acordului Investitorilor și Actului Constitutiv al noii Societăți Mixte care va realiza Proiectul și avem convingerea că Strategia Energetică va confirma fără niciun dubiu rolul energiei nucleare în mix-ul energetic românesc”, a declarat Marius Gheorghiu, Directorul General al ELCOMEX IEA, firma care deține președinția ROMATOM.

Realizarea proiectului este benefică pentru România, prin atingerea unei cote de 30 – 32% pentru energia nucleară în mixul energetic național prin punerea în funcțiune a celor două noi unități nucleare. Proiectul, alături de alte investiții din sectorul energetic național va contribui la consolidarea durabilității, competitivității și securității energetice la nivel european și național, în linie cu documentul Comisiei Europene COM(2015) 80 final, intitulat „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”, din 25 februarie 2015, asigurând accesul consumatorilor la o energie cu prețuri accesibile și competitive.

Participarea industriei nucleare româneşti la finalizarea Unităţilor 3 şi 4 Cernavodă înseamnă, în primul rand, punerea în valoare a investiţiilor realizate în trecut, a dotărilor şi spaţiilor de producţie destinate fabricării de componente şi echipamente pentru unităţi nucleroelectrice de tip CANDU 6.

 Energia nucleară este parte a soluției pentru a satisface cererea tot mai mare de energie electrică în contextul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, aceasta asigurând 27% din energia electrică a Europei și 53% din energia electrică fără emisii de carbon.

Cele două noi unități nucleare de la Cernavodă vor contribui la consolidarea securității energetice, asigurând accesul la o energie competitivă și creând premisele pentru noi locuri de muncă. În același timp, vor avea o contribuție substanțială la atingerea țintelor de decarbonizare stabilite cu ocazia celei de-a 21-a Conferințe a Părților (COP 21), desfășurată la Paris sub egida Națiunilor Unite în perioada 30 noiembrie – 11 decembrie 2015.

 Cu referire la COP21, Teodor Chirica, membru al Consiliului Director al Forumului Atomic European (FORATOM), a reamintit că „în limitele argumentelor pe care apărătorii fiecărei tehnologii le pot aduce într-o dezbatere privind atingerea unui acord global de menținere a creșterii încălzirii globale sub 2°C, care confirmă ’tranziția ireversibilă către o lume cu conținut redus de carbon, mai sigură și mai sănătoasă’ este de dorit ca industria energetică în întregul ei să-și unească eforturile către o Românie cu emisii reduse de carbon, acordul nefăcând trimiteri specifice la regenerabile, nuclear, hidro, captarea și stocarea carbonului, lăsând loc liber statelor să-și aleagă propriul mix energetic”.

 

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

http://romatom.org.ro/

Surse:

http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sedinta-consiliului-suprem-de-aparare-a-tarii1464268026

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/27/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-16-22-50

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1&format=PDF

http://atom.marketini.ro/wp-content/uploads/2015/11/EN_ROMATOM-STUDY_FINAL-07-02.pdf

http://www.foratom.org/facts-and-figures/nuclear-for-climate.html

http://www.foratom.org/facts-and-figures/nuclear-for-climate/news-nc.html