septembrie 18, 2015 0

Comunicat de presa

Forumul Atomic Român (ROMATOM), membru al Forumului Atomic European (FORATOM), a gãzduit pe 18 septembrie 2015 o importantã masã rotundã la care s-a discutat viitorul programului nuclear din România. Principalii vorbitori din partea China General Nuclear Power Corporation (CGN) si SNC-Lavalin, Societatea Naţionalã Nuclearelectrica S.A. şi Ministerul Energiei din România, precum şi reprezentanţi ai industriei nucleare din România au purtat discuţii şi au dezbãtut aspecte cheie legate de finalizarea unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã având în vedere anunţul recent fãcut de Ministrul Energiei, domnul Andrei Gerea, în legãturã cu semnarea unui MOU cu CGN în viitorul apropiat.

Zhang Qibo, Directorul General de Proiect al CGN, a arãtat cã “China şi Canada au in vedere multe domenii de cooperare în domeniul nuclear, iar aceastã oportunitate de a finaliza cele douã unitãţi CANDU din România prezintã o importanţã strategicã pentru noi. Pe fundalul cooperarii crescânde dintre China si Europa Centralã şi de Est (CEE), introducrerea finanţãrii de cãtre China precum şi excelenta noastrã experienţã de management în proiectare şi exploatare – cu 14 reactoare în funcţiune şi 12 in construcţie ne aflãm pe primul loc în China la ambele capitol, mãrturie pentru consolidarea legãturilor dintre China şi CEE în general, şi dintre China şi România în special. CGN este pregãtitã sã lucreze îndeaproape cu partenerii români, canadieni şi europeni pentru ca proiectul unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã sã avanseze, în calitate de partener strategic şi în spiritul beneficiului pentru ambele pãrţi şi al unei colaborãri reciproc avantajoase”.

“Continuarea proiectului centralei nucleare de la Cernavodã prin finalizarea unitãţilor 3 şi 4 ar fi urmãtorul pas logic în programul nuclear din România”, a afirmat Preston Swafford, Chief Nuclear Officer şi Executive Vice-President, Nuclear, SNC-Lavalin. “Noi am fi foarte mândri sã participãm în acest proiect CANDU, ceea ce ar fi o continuare fireascã a celor aproape 40 de ani de colaborare în domeniul nuclear dintre Canada şi România. De asemenea, ne face o deosebitã plãcere sã lucrãm îndeaproape cu CGN. China şi-a dezvoltat o capacitate considerabilã în domeniul nuclear, iar companiile chineze au lucrat impreunã cu cele canadiene la construcţia a douã unitãţi CANDU în China la Qinshan. Aceste unitãţi surori cu cele de la Cernavodã au obţinut performanţe excelente”, a subliniat Preston Swafford, Chief Nuclear Officer, SNC-Lavalin.

Daniela Lulache, Director General al Nuclearelectrica, a arãtat cã “Nuclearelectrica este interesatã în dezvoltarea proiectului Unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã întrucat în prezent acesta este singurul proiect strategic pe termen lung care poate indeplini atat nevoile de pret, cat si pe cele de consum intern, dar si  politica şi strategia energeticã a Uniunii Europene şi ţintele de decarbonizare. In baza strategiei energetice pânã în anul 2030, Uniunea Europeana şi-a exprimat sprijinul hotãrât pentru Uniunea Energeticã, ceea ce subliniazã necesitatea cresterii productiei interne din surse curate. Prin dublarea capacitãţii nucleare alãturi de un investitor strategic, România are şansa de a juca un rol major in regiune simultan cu acordarea de sprijin economic şi financiar intern, asigurând preţuri accesibile pentru consumatorii finali şi continuând dezvoltarea celei mai performante industrii din ţarã. Proiectul unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã este un factor major pe ruta investitionala a Romaniei”.

Participanţii au subliniat impactul economic semnificativ al proiectului, prin lucrãri evaluate între 1.5 si 2 miliarde de Euro care vor fi încredinţate firmelor româneşti, creîndu-se astfel între 5000 şi 20.000 de locuri de muncã în faza de construcţie şi 5000 de locuri în faza de exploatare care va dura aproape 60 de ani.

Teodor Chirica, Director Executiv al Forumului Atomic European (FORATOM) a afirmat: “In calitate de reprezentanţi ai industriei nucleare, noi pledãm pentru o contribuţie mai importantã a energiei nucleare la un mix energetic sustenabil şi viabil – cu alte cuvinte energia nuclearã trebuie sa fie vãzutã ca parte a soluţiei, nu a problemei! Cooperarea dintre Marea Britanie şi China în proiectul de la Hinkley Point C şi proiectele ulterioare sunt modele prin care se înlocuiesc unitãţile mai vechi, se susţine rata de creştere economicã, se reduc emisiile de carbon şi, nu în ultimul rând, se garanteazã securitatea energeticã”.

Reprezentantii ROMATOM au subliniat cã “finalizarea proiectului unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavoda este un proces ce trebuie sã confere încredere tuturor participanţilor potenţiali (investitori, furnizorul de tehnologie, furnizorii de bunuri şi servicii, public, etc.). Aceastã încredere poate veni numai din partea Guvernului României care sã continue sã acorde sprijin şi asistenţã programului nuclear. Conform Studiului prezentat de ROMATOM în 2013, economia româneascã are suficiente capacitãţi şi potenţial pentru a contribui semnificativ la finalizarea unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã. Participarea industriei autohtone la acest proiect va contribui la creşterea economicã, a numãrului de locuri de muncã şi la furnizarea de venituri suplimentare la bugetul de stat. Credem cu tãrie în colaborarea dintre CGN si SNC-Lavalin care va fi un succes”.

Concluzia discuţiilor a fost cã domeniul nuclear trebuie sã continue sã joace un rol important în producţia de electricitate din România, iar proiectul unitãţilor 3 şi 4 de la Cernavodã reprezintã o investiţie logicã ce va permite Guvernului Romaniei sã fructifice cei 1 miliard de Euro deja investiţi în proiect.  Provocãrile cu care se confruntã Europa în materie de schimbãri climatice şi securitate energeticã îi conferã României posibilitatea de a aduce contribuţii importante în ambele domenii.

 

Despre ROMATOM

Forumul Atomic Roman (ROMATOM) este organizația industriei nucleare românești cu peste 35 de membri care activeazã în domeniile producerii de echipamente, construcțiilor si montajului, serviciilor de inginerie si proiectare precum si alte activitãți care susțin programul de energeticã nuclearã din România.

 

ROMATOM acționează în relația cu diferite departamente guvernamentale în scopul promovării şi dezvoltãrii aplicațiilor energiei nucleare în România, într-un mod sigur, eficient şi sustenabil. ROMATOM este membru al Forumului Atomic European (FORATOM) şi un participant activ în dezbaterile europene şi naționale privind strategia energeticã şi politicile energetice sustenabile.