septembrie 24, 2020 0

Comunicat de presa: Decizie favorabila energiei nucleare adoptata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene

 

Forumul Atomic Roman (“ROMATOM”) saluta decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, emisa in data de 23 septembrie 2020, cu privire la conformitatea cu legislatia europeana a mecanismelor de finantare a proiectului de constructie a unei noi centrale nucleare de la Hinkley Point C in Marea Britanie, in urma contestatiei depuse de Austria cu privire la implementarea acestui proiect.

Reamintim faptul ca in anul 2014 Guvernul Marii Britanii a aprobat o serie de mecanisme de finantare pentru noile proiecte nucleare ale tarii, inclusiv contracte pentru diferenta si garantii emise de stat, in cadrul strategiei Marii Britanii de reinnoire a flotei nucleare. Austria a contestat acest proiect si mecanismele de finantare implementate insa apelul a fost respins de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene initial in 2018 si din nou in 2020.

Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care stabileste ca proiectul noii centrale nucleare de la Hinkley Point C si mecanismele de finantare sunt conforme cu legislatia europeana si cu Tratatul EURATOM, confirma in principal urmatoarele elemente esentiale:

  • Compatibilitatea cu piata interna in conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul de functionare al Uniunii Europene (TFUE)
  • Dreptul fiecarui Stat Membru ”de a alege diferite surse de energie și structura generala a aprovizionarii sale cu energie”, in virtutea articolului 194 aliniatul 2 din (TFEU)
  • In absenta unor norme specifice in Tratatul Euratom, normele Tratatului FEU privind ajutorul de stat sunt aplicabile in sectorul energiei nucleare. Regulile de finantare a proiectelor nucleare prevazute in Tratatul de Functionare a Uniunii Europene au in vedere de asemenea impactul asupra mediului, asadar un proiect nuclear nou poate obtine finantare doar in conditiile demonstrarii conformitatii cu legislatia privind protectia mediului aplicabila la nivel European.

“Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene emisa in cazul Hinkley Point C reprezinta un semnal pozitiv pentru Statele Membre care initiaza sau continua proiecte nucleare, stabilind ca prioritara independenta in alegerea mixului energetic precum si faptul ca energia nucleara se califica pentru a obtine finantare prin mecanisme competitive cu implicarea statului. In contextul tintelor de mediu stabilite de noul Green Deal European, multe State Membre se afla in fata unor provocari majore privind asigurarea unui mix energetic viitor cu emisii reduse de carbon, iar energia nucleara se califica ca fiind o componenta importanta a mixului energetic in prezent si viitor.” – Lucian Rusu, Presedinte ROMATOM.

Energia nucleara asigura in prezent, la nivelul Uniunii Europene, aproape 50% din energia electrica cu emisii reduse de dioxid de carbon si 26% din totalul energiei electrice produse, asigurand 1,1 milioane locuri de munca si o cifra de afaceri anuala de 102 miliarde Euro.  Cu 109 reactoare in operare in 15 tari, la nivelul UE se afla in constructie 4 reactoare nucleare noi in Finlanda, Franta si Slovacia si 8 in etapa de planificare in Bulgaria, Cehia, Finlanda, Ungaria si Romania.

In Romania, energia nucleara asigura 18% din productia interna si 33% din total energiei curate produse in tara noastra, creand 11.000 locuri de munca in productie, cercetare, inginerie, lucrari, productie de echipamente, inovatie, educatie, cifra care ar putea creste la 19.000 in contextul demararii unor noi proiecte nucleare.

“ Pentru Romania, decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene reprezinta un mesaj de sustinere a dezvoltarii de noi capacitati nucleare, facand posibila accesarea diferitelor optiuni de finantare. Desigur, fiecare proiect este analizat si evaluat in mod independent de catre Comisia Europeana, insa, ROMATOM apreciaza existenta unui cadru legislativ care permite finantarea marilor proiecte de investitii in domeniul nuclear. Pentru Romania, dezvoltarea de noi capacitati nucleare este inclusa in toate scenariile Strategiei energetice a Romaniei pana in anul 2030, cu perspectiva anului 2050, precum si in Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) 2021-2030, motiv pentru care apreciem importanta optiunii nucleare pentru tara noastra, in aliniament cu pozitia statelor europene pro-nucleare,” – Teodor Chirica, Presedinte onorific ROMATOM.

Referinte:

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO

Case C‑594/18 P, Republic of Austria v European Commission.  Judgment of the Court (Grand Chamber), 22 September 2020, Resume, http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=231442&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=3892231

Comunicatul CJUE: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200112en.pdf

 

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

http://romatom.org.ro/