noiembrie 15, 2016 0

DREPT LA REPLICĂ

Ref. “Energia nucleară din România, ținta rușilor prin partenerii chinezi”

Articolul “Energia nucleară din România, ținta rușilor prin partenerii chinezi”, publicat în ziarul Cotidianul, ediția din data de 14.11.2016, conține informații neconforme cu realitatea, față de care nu a fost solicitat punctul de vedere al Forumului Atomic Român (ROMATOM).

Pentru o informare corectă și obiectivă a publicului, în virtutea dreptului la replică, vă solicităm publicarea în aceleași condiţii grafice (poziţionare, suprafaţă alocată) a dreptului la replică ataşat:

DREPT LA REPLICĂ

 

Invocarea ROMATOM în construcția articolului este incorectă, asociația nefiind consultată pe acest subiect. Industria nucleară din România își reafirmă deschiderea în ceea ce privește dezbaterea și documentarea unor subiecte de interes pentru publicul larg, cu respectarea principiilor etice. Pentru rectificarea informaţiilor eronate, facem următoarele precizări:

  1. Forumul Atomic Român (ROMATOM) nu a făcut declarații privind parteneriatul cu China pentru proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă. ROMATOM a susținut poziția Nuclearelectrica în dezvoltarea acestui proiect, fără a se implica in decizia de selectare a investitorului, această decizie fiind în afara competențelor asociației. Desigur, am salutat cerința părții române privind o prezență românească în proiect la un nivel de 30%, procent determinat pe baza studiilor și analizelor ROMATOM.
  2. Selecția investitorului privat s-a desfășurat în conformitate cu “Strategia de continuare a proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă” (document aprobat de către Guvernul României și de către Adunarea Generală a Acționarilor SN Nuclearelectrica SA, în luna august 2014). Strategia prevede clar că tehnologia care va fi utilizată în cadrul Proiectului este cea de tip CANDU 6, având unitatea 2 de la CNE Cernavodă ca centrală de referință, incluzând toate îmbunătățirile post-Fukushima. Strategia și etapele parcurse au fost însușite și de actualul Guvern al României. În plus, în mai 2016, a fost aprobat Raportul privind Unităţile 3 şi 4 de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
  3. În ceea ce privește tradiția Chinei în sectorul energiei nucleare, pentru o informare corectă, este bine de știut că deține la Qinshan două reactoare nucleare de tip CANDU-6, care au reprezentat proiecte de referință pentru Unitatea 2 Cernavodă, alături de Unitatea 1, cu o serie de îmbunătățiri care nu se regăseau la Unitatea 1 la acea vreme. Nu s-a pus niciodată problema utilizării unui alt tip de reactor nuclear la Cernavodă, cerinta CANDU-6 fiind ne-negociabilă. Într-adevăr, China are reactoare nucleare de tip VVER și intenționează să mai achiziționeze un tip avansat, de generatie III, reactor care urmează a se construi și în Finlanda și în Ungaria, state membre ale Uniunii Europene și NATO. Totuși, programul nuclear chinez se bazează în mare pe reactoare din filiera cu apă ușoară sub presiune, dezvoltate de FRAMATOME (ex. centralele Daya Bay si Ling Ao). În prezent, sunt în construcție centrale nucleare de generația III în cooperare cu AREVA, Franța (tip EPR) și Westinghouse, SUA (tip AP 1000).
  4. Compania chineză desemnată ca potențial investitor la Cernavodă a fost selectată ca partener cu o participare de cca 35% (investind cca. 7 mld. Euro), alături de EDF Energy pentru realizarea centralei de la Hinkley Point din Marea Britanie, de tip EPR.
  5. Mecanismul suport considerat pentru realizarea proiectului Cernavoda 3 și 4 are în vedere modelul acceptat în Marea Britanie. Mecanismul suport va fi adaptat la realitățile specifice românești și va face subiectul unei analize serioase, mai întâi din partea autorităților române și apoi din partea instituțiilor europene, la fel cum s-a procedat cu proiectul Hinkley Point din UK.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

 

 

Despre Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă

La nivelul UE, România este singurul stat cu un ciclu nuclear complet, iar Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României. În același timp, în România, rolul energiei nucleare este semnificativ și în protecția mediului, cele două unități de la Cernavodă contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili.

Proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă este oportun și necesar din perspectiva cerințelor de sistem energetic și de independență față de importurile de energie, precum și prin contribuția la atingerea țintelor de decarbonizare asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă va înlocui, la nivelul anilor 2025-2030, capacități actuale de producție care vor ieși din uz, fie din considerente de natură tehnică, fie din considerente de politici energetice europene.

În același timp, prin dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă se va înregistra o revigorare semnificativă a mediului economic și de afaceri autohnton, prin implicarea industriei naționale din domeniile producției de echipamente și componente, construcțiilor-montajului și al ingineriei în execuția și operarea noilor unități. Conform analizelor ROMATOM, 47 de societăţi românești, private sau de stat, au capabilitățile necesare implicării în realizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, rezultând cel puţin 16.000 locuri de muncă directe în industria naţională pentru finalizarea acestui proiect.