Securitatea nucleară reprezintă o prioritate strategică pentru România, dat fiind rolul semnificativ pe care industria nucleară îl joacă în asigurarea independenței energetice a țării și în atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Securitatea nucleară în România se bazează pe multiple niveluri de protecție, care includ măsuri tehnice, fizice, și administrative. Se pune accent pe prevenirea accidentelor prin design robust și protocoale stricte, iar personalul este instruit intensiv pentru a gestiona orice tip de situație de urgență. De asemenea, se efectuează audituri și inspecții regulate pentru a asigura conformitatea cu standardele naționale și internaționale.

Iată instituțiile publice implicate în asigurarea securității nucleare din România:

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN)
În conformitate cu prevederile Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată in iunie 2006, modificată și completată prin Legea 63/2018, pentru funcționarea unei instalații nucleare este necesară autorizație eliberată din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Instituția are rolul de a asigura că toate activitățile nucleare din țară sunt realizate în condiții de siguranță maximă, protejând sănătatea populației și mediu. CNCAN este astfel responsabilă pentru autorizarea, supravegherea și controlul tuturor instalațiilor nucleare, materialelor radioactive și a transportului acestora. Aceasta stabilește norme stricte, monitorizează conformitatea și intervine în caz de nereguli sau incidente nucleare.

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)
Un alt rol important în procesul de autorizare îl are ISCIR, companiile implicate în lanțul de aprovizionare din industria nucleară din România având obligația de a respecta cerințele normelor ISCIR aplicabile instalațiilor nucleare și să obțină, în acest sens, autorizațiile necesare.

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR)
La rândul său, ANDR are un rol crucial în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Instituția asigură că toate materialele radioactive sunt tratate și depozitate în condiții de siguranță, conform standardelor internaționale. De asemenea, ANDR colaborează cu alte instituții naționale și internaționale pentru a îmbunătăți tehnologiile și metodele de gestionare a deșeurilor nucleare.

Ministerul Energiei
Ministerul Energiei supraveghează întreaga industrie energetică din România, inclusiv sectorul nuclear. Acesta coordonează politicile guvernamentale legate de energie și asigură alinierea acestora la obiectivele naționale și europene în materie de energie și schimbări climatice.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
În cazul unui incident nuclear, IGSU este instituția responsabilă pentru coordonarea răspunsului de urgență. Acesta gestionează planuri de intervenție și evacuare, și conduce exerciții periodice pentru a asigura că echipamentele și procedurile de răspuns sunt întotdeauna pregătite pentru a acționa eficient.

Organizații Internaționale
România este membră a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și a altor foruri internaționale care promovează utilizarea pașnică și sigură a tehnologiei nucleare. Prin participarea la aceste organizații, România beneficiază de schimb de expertiză, suport tehnic și acces la cele mai bune practici globale în domeniul securității nucleare.