Adunarea Generală de constituire a ROMATOM a avut loc la data de 10 ianuarie 2001 în prezența reprezentanților a 16 membri fondatori, persoane juridice și a două asociații non-profit, Uniunea Nucleară a Industriei Românești (UNIR) și Asociația Română ”Energia Nucleară” (AREN). Prin încheierea Judecătoriei Sectorului 1 din București, în urma ședinței din 3 mai 2001, ROMATOM dobândește personalitate juridică, obținând Certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 19 iunie 2001.

Nerăbdarea de a fi parte a grupului nuclear european a facut ca reprezentanții Comitetului de Inițiativă să solicite aderarea la FORATOM, în condițiile în care ROMATOM era încă în formare. Răspunsul FORATOM a fost favorabil, ROMATOM devenind membru al Forumului european de la data de 13 decembrie 2000.

Tot atunci s-au pus bazele unei colaborări de durată cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cooperare care durează până în prezent, cu rezultate fructuoase în promovarea intereselor industriei nucleare naționale și afirmării acesteia la nivel european.

De la înființare și până in prezent ROMATOM și-a menținut profilul inițial, dedicându-se utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerii programului nuclear național, precum și coordonării acțiunilor și promovării intereselor membrilor săi, asigurând totodată coordonarea tuturor activităților impuse de participarea sa la activitățile FORATOM.

La data prezentei revizii în cadrul ROMATOM se regăsesc 33 de membri care au o prezență activă sau sunt interesați de industria nucleară națională.