0

Domeniul de activitate:
•Proiectare, executie, reparatii,intretinere, consultanta, service si expertizare pentru retele electrice 0,4÷400KV;
•Posturi si statii de transformare;
•Instalatii electrice de distributie si utilizare;
•Instalatii de iluminat public,
•Automatizari, telecomunicatii si curenti slabi;
•Instalatii electrice, sanitare, ventilatie si incalzire aferente constructiilor;
•Cazane si sisteme de conducte,
•Echipamente si constructii metalice, prefabricare conducte si suporti, instalatii de ridicat.
•Proiectare si productie tablouri electrice si accesorii pentru instalatii electrice si automatizari.
•Verificari, masurari si incercari prin laborator PRAM.

Autorizari si certificari:
•SRAC & IQNET: SR EN ISO 9001:2015, SR ISO14001:2015, SR ISO 45001 : 2018, SR EN 1090-1/2
•CNCAN: NMC-01, NMC-02, NMC-05, NMC-06, NMC-07, NMC-08, NMC-12, NMC-13
•ANRE: atestat D1, E1, D2, E2
•INSEMEX, ISCIR, AFER, ISIM, IGSU, ISC, EFW, IGPR

Principalele lucrari in industria nucleara:
•participarea la constructia U1 – CNE Cernavoda cu lucrari EC&I;
•realizarea tuturor instalatiilor EC&I pentru Cladirea Reactor si CSAN a U2 – CNE Cernavoda;
•participarea la activitatile de precommissionig si commissioning ale U2 – CNE Cernavoda;
•asigurare suport inginerie pentru proiectul U2 – CNE Cernavoda;
•asigurarea mentenantei U1 si U2 – CNE Cernavoda, pentru toate sistemele electrice, de automatizare, de curenti slabi, date si instrumentatie si o parte din sistemele mecanice;
•montaj electric, curenti slabi, date si de automatizare a CPP (Centrul de Pregarire Personal) al CNE Cernavoda, inclusiv montarea simulatorului camerei de comanda a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda;
•realizarea operatiilor de sudura a penetratiilor la anvelopa reactorului la U2 – CNE Cernavoda;
•participarea la constructia DICA (depozitul intermediar de combustibil ars), precum si a instalatiilor de protectie fizica aferente acestui obiectiv;
•furnizare si montaj birouri si vestiare tip santier (containere) pentru personalul contractor din U1 si U2
•asigurarea tuturor retelelor de alimentate cu energie electrica, posturi de transformare, iluminat, curenti slabi si date de pe amplasamentul centralei;
•procurare si montaj pentru instalatiile electrice, curenti slabi, de automatizare si de date aferente tuturor cladirilor administrative ale centralei nucleare Cernavoda, atat cele cu destinatie definitiva, cat si a celor necesare organizarii de santier pe timpul constructiei U2– CNE Cernavoda;
•realizarea tuturor activitatilor de fabricatie, constructie si montaj, parte locala, pentru implementarea masurilor post Fokushima (filtroventilatie anvelopa reactor);
•asigurarea retehnologizarii transformatoarelor pentru evacuarea puterei din U1 si U2 – CNE Cernavoda
•realizarea tuturor instalatiilor electrice, curenti slabi date si de automatizare la obiectivele exterioare ce deservesc centrala nucleara de la Cernavoda si anume:Laborator Control Mediu,Turnul meteo, Campus I, II si III, Pod peste Canal Dunare- Marea Neagra, Liceu cu profil energetic din Cernavoda, Depozite de materiale si echipamente necesare centralei nucleare.

ViziteazaMembrulViziteaza