ENERGONUCLEAR
0

EnergoNuclear S.A. (EN): Str. Vasile Lascar, nr. 5-7, etaj 3, Sector 2, Bucuresti; Tel: +40 372 050 500; Fax: +40 372 050 505; E-mail: office@energonuclear.ro; web site: www.energonuclear.ro. EN este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/3999/2009 si are Codul Unic de Inregistrare RO25344972.

EN are autorizatia CNCAN cu numarul 18-025/ 2018 pentru Sistemul de Management al Calitatii in furnizarea de servicii nucleare.

EN este o Societate pe actiuni infiintata in Martie 2009 si este inregistrata conform legislatiei romane in baza HG 1565 / 2008. EN este o Societate de Proiect responsabila cu Constructia, Punerea in Functiune si Exploatarea Comerciala a celor doua unitati de 720 MW de tip CANDU 6 (Unitatile 3 & 4) existente pe amplasamentul de la CNE Cernavoda si utilizeaza tehnologia de tip CANDU (Canadian Deuterium and Uranium), avand un actionariat compus din SN Nuclearelectrica SA ca actionar majoritar si pe GDF SUEZ, CEZ, RWE, Iberdrola, ENEL si ArcelorMittal ca actionari privati. In perioada 2011 – 2013, pe fondul crizei economice din 2009 precum si a schimbarilor intervenite in politicile economice si de investitii din tarile de origine ,actionarii privati s-au retras din Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda. Din Ianuarie 2014, SN Nuclearelectrica SA a ramas singurul actionar al EN.

 

EN a desfasurat activitatile cheie si planul de afaceri stabilite de catre actionari. Incepand cu data infiintarii, activitatile EN s-au concentrat pe conducerea si realizarea obiectivelor si activitatilor tehnice si de securitate nucleara care trebuie implementate in faza de Pre-Proiect pentru a obtine Licenta de Constructie. Activitatile care se vor desfasura ulterior, in timpul fazei de implementare a Proiectului de catre Contractorul Principal ce va fi selectat, sunt urmatoarele: proiectul de executie, autorizarile si licentele, procurarea echipamentelor, montajul, Punerea in Functiune, inceperea Exploatarii comerciale. Activitatile principale realizate de catre EN in timpul fazei de Pre-Proiect au fost referitoare la:

 • A fost obtinut raspunsul pozitiv referitor la Articolul 41 al Tratatului Euratom (2010);
 • S- a realizat Inspectia si evaluarea constructiilor existente pe amplasament (2011);
 • Documentatia de baza pentru autorizare si Ghidurile de proiectare de Securitate Nucleara au fost aprobate de CNCAN;
 • Obiectivele de Securitate Nucleara (Frecvenţa deteriorării zonei active, Frecvenţa de eliberări radioactive mari, Cutremurul Bază de Proiectare) indeplinesc cerintele pentru constructia unitatilor nucleare noi;
 • Au fost stabilite codurile de proiectare si standardele aplicabile;
 • A fost stabilita lista Modificarilor de Proiect;
 • A fost finalizata strategia pentru gospodarirea deseurilor radioactive;
 • A fost finalizat Planul Preliminar de dezafectare nucleara;
 • EN a semnat si a derulat diverse contracte pentru elaborarea documentatiilor tehnice si de Securitate Nucleara, necesare in etapa de Pre – Proiect;
 • A fost obtinuta scrisoarea de Confort de la CNCAN (2012);
 • A fost finalizat studiul de fezabilitate (2012);
 • A fost emisa specificatia pentru invitatie la oferta (2012). A fost aleasa varianta de Contract IPC (Inginerie Procurare Constructie) la cheie pentru procedura de achizitie a lucrarilor;
 • Consortiul – SNC Lavalin (Canada), Ansaldo Nucleare (Italia) si Elcomex IEA (Romania) a ramas singurul ofertant pentru contractul de tip IPC al Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (2012). Comisia Romana pentru Evaluare si Negociere a analizat si a negociat oferta depusa de Consortiu in timpul celor zece runde de negocieri si in final, in Mai 2014, a respins oferta sa finala;
 • A fost emis Acordul de Mediu (2013);
 • EN a semnat si a derulat diverse contracte pentru servicii si lucrari referitoare la asigurarea conservarii cladirilor, pentru imbunatatirea conditiilor de acces in siguranta precum si pentru activitatile de conservare a pieselor metalice inglobate ale cladirilor si structurilor (2011-2020);

 

In perioada 2014- 2020, Comisia Romana pentru Evaluare si Negociere a avut mai multe runde de intense consultari si negocieri cu societatea China General Nuclear Power Corporation.

 

In Iulie 2020, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a solicitat SN Nuclearelectrica SA sa initieze procedurile necesare pentru incetarea negocierilor cu China General Nuclear Power Corporation si sa inceapa demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice referitoare la constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.

ViziteazaMembrulViziteaza