TEN Bucureşti
0

Societatea comercialã Titan Echipamente Nucleare a fost înfiinţatã în anul 1982, ca urmare a iniţierii Programului Naţional Nuclearo-Energetic care prevedea construirea la Cernavodã a Centralei Nuclearo – Electrice tip CANDU.

Obiectivul principal al acestei investiţii a fost acela de a se asimila în fabricaţie, prin transfer de tehnologie canadianã, producţia unor echipamente complexe pentru uz nuclearo-electric, dupã licenţã Atomic Energy of Canada Ltd., în condiţii de exigenţã maximã a gradului de tehnicitate, fiabilitate şi nivel calitativ.

În anul 2001, Titan Echipamente Nucleare a devenit societate cu capital integral privat fiind menţinutã tradiţia firmei şi dezvoltându-se domeniul de activitate inclusiv prin extinderea pe piaţa internaţionalã.

Societatea îşi desfãşoarã activitatea pe platforma industrialã Titan, unde deţine o suprafaţã de 25.599 m.p. pe care sunt dispuse halele de producţie însumând 8.559 m.p., structurate şi utilate în mod corespunzãtor pentru a deservi sectoarele de activitate productive. Personalul angajat include specialişti cu înaltã calificare, şcolarizaţi şi specializaţi în Canada pentru producerea de echipamente nucleare.

Principalele categorii de produse oferite de Titan Echipamente Nucleare sunt:

  • Echipamente din Sistemul de Manipulare Combustibil Nuclear
  • Echipamente pentru depozitarea combustibilului uzat în bazinul de stocare
  • Echipamente pentru Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
  • Echipamente pentru transportul materialelor / deşeurilor radioactive
  • Amortizori mecanici de şoc antiseismici
  • Diverse scule şi dispozitive pentru mentenanţa centralelor CANDU
  • Echipamente speciale pentru decomisionarea centralelor nuclearo-electrice cu duratã de viaţã expiratã
  • Alte echipamente şi instalaţii nucleare
ViziteazaMembrulViziteaza