ROMATOM urmărește realizarea unor obiective esențiale pentru dezvoltarea și consolidarea industriei nucleare din România. Aceste obiective sunt menite să sprijine atât piața internă, cât și pe cea internațională, promovând inovația, cooperarea și informarea corectă. Iată principalele direcții de acțiune ale ROMATOM:

Cele două obiective principale sunt:

  • (1) Promovarea programului nuclear național
  • (2) Reprezentarea și susținerea intereselor membrilor ROMATOM

Pentru atingerea acestor două obiective principale, activitatea Forumului Atomic Român ROMATOM urmărește:

Informare corectă: Informarea corectă a factorilor de decizie naționali și locali, a populației și a mass-media despre utilizarea energiei nucleare.

Strategie comună: Contribuția la elaborarea strategiei pentru industria nucleară din România, vizând atât piața internă, cât și pe cea internațională.

Inițiative legislative: Promovarea de inițiative legislative care să sprijine programul energetic național și industria nucleară.

Cooperare: Facilitarea cooperării pentru atingerea obiectivelor comune ale industriei nucleare.

Schimb de idei: Asigurarea unui flux rapid de informații și schimburi de idei din domeniul nuclear, atât din țară, cât și din străinătate, în beneficiul membrilor.

Cooperare internațională: Colaborarea cu structuri similare, atât din România, cât și din străinătate.

Evenimente tehnico-științifice și de awareness în societate: Organizarea de evenimente de nivel înalt, mese rotunde, simpozioane, seminarii, conferințe și expoziții.

Tehnologii noi: Promovarea tehnologiilor noi și eficiente în utilizarea energiei nucleare și a energiei în general.

Informare tehnică: Informarea pe scară largă a comunității tehnico-științifice românești despre noutățile tehnice și evoluția istorică în domeniul energiei nucleare.

Studii și norme: Elaborarea de studii documentare, buletine informative, standarde și norme (recomandări de bune practici).

Studii: Realizarea de studii și cercetări privind industria nucleară națională.

Comunicare cu presa: Publicarea de articole, comunicate de presă, despre evenimente importante, interne și internaționale, din domeniul energiei nucleare.

Dezbateri: Organizarea dezbaterilor pe marginea legilor și reglementărilor importante pentru domeniul energiei nucleare și al energeticii nucleare.

Schimburi de publicații: Facilitarea schimburilor de publicații și informații de presă.

Premii științifice: Acordarea de premii științifice pentru realizări deosebite în domeniu.

Consultanță: Oferirea de consultanță în domeniul energiei nucleare.

Participare la evenimente: Reprezentarea industriei nucleare din România și promovarea membrilor ROMATOM la târguri interne și internaționale, mese rotunde, simpozioane, conferințe și alte manifestări tehnico-științifice, atât în țară, cât și în străinătate, legate de energia nucleară și energetică.

Reprezentare în Nucleareurope: Coordonarea acțiunilor legate de participarea la Nucleareurope și asigurarea reprezentării intereselor industriei nucleare românești în cadrul acestuia.

Reprezentarea în Adunarea Generală a European Industrial Alliance on SMRs

Prin aceste obiective, ROMATOM își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a industriei nucleare din România, asigurând securitate, inovație și progres în acest domeniu esențial.