martie 24, 2017 0

 ROMATOM: 60 DE ANI DE LA CONSTITUIREA COMUNITATII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE (EURATOM)

Sarbatorirea a 60 de ani de la constituirea Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) este salutata cu satisfactie de industria nucleara din România, alaturi de întreaga industrie nucleară europeană. Tratatul EURATOM, s-a semnat la Roma la data de 25 martie 1957 o data cu semnarea Tratatului de instituire a Comunitații Economice Europene (CEE) prin care s-a creat o piaţa comună europeană generalizată, care ulterior a devenit Uniunea Europeană de astazi. EURATOM constituie cadrul european de dezvoltare a energiei nucleara în Statele Membre ale Uniunii Europene care au ales utilizarea pasnică a energiei nucleare ca parte a mixului lor energetic, reprezentand baza legală a deciziilor institutiilor europene în domeniul utilizarii pasnice a energiei nucleare.

Tratatul EURATOM, avand prevederi clare privind punerea în comun a cunoştinţelor, infrastructurilor şi finanţărilor, a condus la o dezvoltare fara precedent a energiei nucleare în Uniunea Europeană, care concentrează cca o treime din numarul centralelor nucleare în functiune din întreaga lume. Cercetarea și industria nucleară europeană, prin livrarea (proiectare, constructie și punere în functiune) de centrale nuclearoelectrice, fabricația de echipamente nucleare, combustibil nuclear și gestionarea desurilor radioactive au o pozitie de frunte pe plan mondial.

Partile semnatare al Tratatului EURATOM „..conştiente de faptul că energia nucleară reprezintă resursa esenţială” care va asigura dezvoltarea şi reînnoirea producţiei de electricitate, în definirea misiunii EURATOM (art. 2 al Tratatului) acorda o atentie deosebita dezvoltarii cercetarii, facilitarii „investiţiilor şi asigurarea realizării instalaţiilor de bază necesare dezvoltării energiei nucleare ….” și „asigurarea unei aprovizionări constante şi echitabile a tuturor utilizatorilor din UE cu minereuri şi combustibili nucleari” pe principiul accesului egal la resurse. Astfel, recentele decizii ale Comisiei Europene privind aprobarea schemelor de finanțare pentru construcția a doua noi unitati nucleare la Paks II din Ungaria, respectiv pentru extinderea cu 10 ani a duratei de viață a trei reactoare nucleare din Belgia, au evocat prevederi din Tratatul EURATOM privind rolul UE în dezvoltarea energiei nucleare, respectiv Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, care completeaza și dezvolta cadrul Tratatului CEE, în ceea ce priveste dreptul Statelor Membre de a- și alege mixul energetic.

Începand cu intrarea României în faza de aderare și mai apoi ca Stat Membru al Uniunii Europene, deciziile majore în cadrul programului nuclear din țara noastra au avut suportul instituțiilor europene, amintind obținerea în iunie 2004 a unei finantări europene de 223.500.000 Euro pentru finalizarea Unității 2 de la CNE Cernavoda sau obținerea Punctului de vedere al Comisiei, în baza art. 41 – 44 ale  Tratatului EURATOM, privind proiectul Unitătilor 3 și 4 de la Cernavoda în noiembrie 2010. Alaturi de instituțiile statului român și Nuclearelectrica, industria nucleară din România prin ROMATOM a avut o contribuție deosebită în obtinerea acestui suport, prin organizarea de sesiuni de informare a decidentior, relaționand cu înalți factori de decizie din Comisia Europeana, facilitand vizite ale membrilor Parlamentului European la Cernavoda și prin sesiuni de dezbateri organizate la Strasbourg, cu participarea europarlamentarilor români, bulgari, finlandezi și britanici.

Industria nucleară din România, prin vocea ROMATOM, constientă de vocația sa europeană, consideră că pentru asigurarea securitătii energetice, atingerea țintelor privind emisiile de carbon și asigurarea accesului consumatorilor la energie electrica, printr-un mix energetic echilibrat și neutru tehnologic, în care energia nucleară sa reprezinte cca 30 – 32% in intervalul 2030 – 2050, aderența la principiile și valorile Comunității Europene a Energiei Atomice este decisiva.

Industria nucleară românească este parte a unei industrii europene care asigura 27% din productia de energie electrică a Uniunii Europene, precum și 50% din energia cu emisii reduse de carbon prin emisii specifice de 15gCO2/kWh, cu o cifra de afaceri de cca 70 miliarde Euro, asigurand 800.000 de locuri de muncă în cele 129 de reactoare nucleare din 14 State Membre, precum și în industria orizontală asociată.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică. http://romatom.org.ro/

 

Surse:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_ro.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0024&from=RO

https://www.facebook.com/FORATOMnuclear/photos/a.116572468379688.7371.103833679653567/1226346157402308/?type=3&theater

 

Sarbatorirea a 60 de ani de la constituirea Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) este salutata cu satisfactie de industria nucleara din România, alaturi de întreaga industrie nucleară europeană. Tratatul EURATOM, s-a semnat la Roma la data de 25 martie 1957 o data cu semnarea Tratatului de instituire a Comunitații Economice Europene (CEE) prin care s-a creat o piaţa comună europeană generalizată, care ulterior a devenit Uniunea Europeană de astazi. EURATOM constituie cadrul european de dezvoltare a energiei nucleara în Statele Membre ale Uniunii Europene care au ales utilizarea pasnică a energiei nucleare ca parte a mixului lor energetic, reprezentand baza legală a deciziilor institutiilor europene în domeniul utilizarii pasnice a energiei nucleare.

Tratatul EURATOM, avand prevederi clare privind punerea în comun a cunoştinţelor, infrastructurilor şi finanţărilor, a condus la o dezvoltare fara precedent a energiei nucleare în Uniunea Europeană, care concentrează cca o treime din numarul centralelor nucleare în functiune din întreaga lume. Cercetarea și industria nucleară europeană, prin livrarea (proiectare, constructie și punere în functiune) de centrale nuclearoelectrice, fabricația de echipamente nucleare, combustibil nuclear și gestionarea desurilor radioactive au o pozitie de frunte pe plan mondial.

Partile semnatare al Tratatului EURATOM „..conştiente de faptul că energia nucleară reprezintă resursa esenţială” care va asigura dezvoltarea şi reînnoirea producţiei de electricitate, în definirea misiunii EURATOM (art. 2 al Tratatului) acorda o atentie deosebita dezvoltarii cercetarii, facilitarii „investiţiilor şi asigurarea realizării instalaţiilor de bază necesare dezvoltării energiei nucleare ….” și „asigurarea unei aprovizionări constante şi echitabile a tuturor utilizatorilor din UE cu minereuri şi combustibili nucleari” pe principiul accesului egal la resurse. Astfel, recentele decizii ale Comisiei Europene privind aprobarea schemelor de finanțare pentru construcția a doua noi unitati nucleare la Paks II din Ungaria, respectiv pentru extinderea cu 10 ani a duratei de viață a trei reactoare nucleare din Belgia, au evocat prevederi din Tratatul EURATOM privind rolul UE în dezvoltarea energiei nucleare, respectiv Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, care completeaza și dezvolta cadrul Tratatului CEE, în ceea ce priveste dreptul Statelor Membre de a- și alege mixul energetic.

Începand cu intrarea României în faza de aderare și mai apoi ca Stat Membru al Uniunii Europene, deciziile majore în cadrul programului nuclear din țara noastra au avut suportul instituțiilor europene, amintind obținerea în iunie 2004 a unei finantări europene de 223.500.000 Euro pentru finalizarea Unității 2 de la CNE Cernavoda sau obținerea Punctului de vedere al Comisiei, în baza art. 41 – 44 ale  Tratatului EURATOM, privind proiectul Unitătilor 3 și 4 de la Cernavoda în noiembrie 2010. Alaturi de instituțiile statului român și Nuclearelectrica, industria nucleară din România prin ROMATOM a avut o contribuție deosebită în obtinerea acestui suport, prin organizarea de sesiuni de informare a decidentior, relaționand cu înalți factori de decizie din Comisia Europeana, facilitand vizite ale membrilor Parlamentului European la Cernavoda și prin sesiuni de dezbateri organizate la Strasbourg, cu participarea europarlamentarilor români, bulgari, finlandezi și britanici.

Industria nucleară din România, prin vocea ROMATOM, constientă de vocația sa europeană, consideră că pentru asigurarea securitătii energetice, atingerea țintelor privind emisiile de carbon și asigurarea accesului consumatorilor la energie electrica, printr-un mix energetic echilibrat și neutru tehnologic, în care energia nucleară sa reprezinte cca 30 – 32% in intervalul 2030 – 2050, aderența la principiile și valorile Comunității Europene a Energiei Atomice este decisiva.

Industria nucleară românească este parte a unei industrii europene care asigura 27% din productia de energie electrică a Uniunii Europene, precum și 50% din energia cu emisii reduse de carbon prin emisii specifice de 15gCO2/kWh, cu o cifra de afaceri de cca 70 miliarde Euro, asigurand 800.000 de locuri de muncă în cele 129 de reactoare nucleare din 14 State Membre, precum și în industria orizontală asociată.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică. http://romatom.org.ro/

 

Surse:

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_ro.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0024&from=RO

https://www.facebook.com/FORATOMnuclear/photos/a.116572468379688.7371.103833679653567/1226346157402308/?type=3&theater