aprilie 11, 2016 0

Forumul Atomic Român (ROMATOM), asociația industriei nucleare din România, a luat act de publicarea de către Comisia Europeană a raportului ,,Programul nuclear cu caracter informativ” (PINC). PINC este prezentat în vederea elaborării unui aviz din partea Comitetului Economic și Social European, în conformitate cu articolul 40 din Tratatul Euratom. În urma datelor transmise de către statele membre, PINC oferă o imagine de ansamblu asupra întregului ciclu de viață al energiei nucleare și contribuie la implementarea strategiei Uniunii Energetice prin analizarea investițiilor relevante din statele membre din perspectiva siguranței, securității aprovizionării, diversificării, managementului tehnologic și industrial. Ultimul raport PINC a fost publicat în anul 2007, fiind actualizat în 2008.

 ,,Concluziile documentului arată că, raportat la perspectiva anului 2050, această tehnologie cu emisii reduse de carbon va rămâne o componentă importantă a mixului energetic al UE. În același timp, după cum au arătat și colegii noștri de la FORATOM, trebuie spus că PINC nu include o mențiune privind țintele de producție a energiei nucleare, în condițiile în care estimările arată o scădere a capacității nucleare la nivelul UE până în 2050 – de la 120 Gwe, nivelul înregistrat în prezent, la 100 GWe”, a declarat Marius Gheorghiu, Directorul General al ELCOMEX IEA, compania care deține președinția ROMATOM.

Raportul arată că energia nucleară este parte a mixului energetic în jumătate dintre statele membre UE. Se menționează că ,,în acest context, Strategia Uniunii Energetice și Strategia Securității Energetice Europene arată că statele membre trebuie să aplice cele mai înalte standarde de siguranță, securitate, managementul deșeurilor și non-proliferare, precum și diversificarea aprovizionării cu combustibil nuclear”. Aceste elemente sunt menite să contribuie la ,,atingerea obiectivelor din cadrul 2030 privind energia și clima”.

,,ROMATOM apreciază viziunea Comisiei Europene în ceea ce privește menținerea poziției UE de lider tehnologic în domeniul nuclear. Crearea condițiilor pentru implementarea acțiunilor menite să contribuie la materializarea acestei viziuni va genera noi oportunități pentru companiile europene, cu impact direct la nivelul pieței muncii și a competitivității UE. În acest context, proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă este mai mult decât adecvat pentru a fi implementat, având beneficii directe atât din perspectiva industriei locale, cât și în ceea ce privește atingerea țintelor asumate de România pentru decarbonizarea sectorului energetic”, a adăugat Marius Gheorghiu, Directorul General al ELCOMEX IEA, compania care deține președinția ROMATOM.

ROMATOM susține opinia FORATOM (asociația industriei nucleare europene) conform căreia Comisia Europeană ar trebui să propună măsuri concrete pentru facilitarea investițiilor în sectorul energiei nucleare, alături de alte tehnologii cu emisii reduse de cabon. Opinia FORATOM vine în contextul în care PINC, deși arată că ,,sunt necesare investiții semnificative” pentru extinderea duratei de viață a reactoarelor, precum și pentru construcția de noi reactoare în UE, nu răspunde impedimentelor care îngreunează derularea unor astfel de investiții.

Potrivit PINC, cu 27% din electricitate produsă din energie nucleară și 27% din surse regenerabile, UE este una din cele patru mari economii care generează mai mult de jumătate din electricitate fără emisii de carbon. La nivelul UE, România este singurul stat cu un ciclu nuclear complet, iar Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României. În același timp, în România, rolul energiei nucleare este semnificativ și în protecția mediului, cele două unități de la Cernavodă contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili.

PINC – mențiuni privind România:

  • Noi proiecte sunt estimate în zece state membre, patru reactoare fiind deja în construcție în Finlanda, Franța și Slovacia. Alte proiecte în Finlanda, Ungaria și Marea Britanie sunt în process de licențiere, în timp ce proiecte în alte state membre (Bulgaria, Cehia, Lituania, Polonia și România) sunt în faza pregătirii.
  • Câteva reactoare sunt în stadiul de cercetare (e.g. ALLEGRO, ALFRED, MYRRHA și ASTRID) și ar putea avansa, în mod semnificativ, până în 2050.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

http://romatom.org.ro/

Surse:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-177-EN-F1-1.PDF

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v10.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1202_en.htm

http://www.nuclear.ro/en/rd_programs/programme_12.php

http://www.foratom.org/public/position-papers/8650-nuclear-indicative-programme-pinc/file.html

https://gallery.mailchimp.com/b83e2812ea8cea925ed0fbaf8/files/PINC_EC_opens_the_discussion_on_nuclear_energy_trends_and_investments.pdf