ROMATOM saluta includerea energiei nucleare in Taxonomia UE
iulie 11, 2022 0

București,

11.07.2022

 

Comunicat de presa

Forumul Atomic Roman, “ROMATOM”, reprezentând asociația industriei nucleare din România, salută adoptarea Actului Delegat Complementar (ADC) prin care energia nucleară este inclusă în domeniul de aplicare al Taxonomiei UE privind finanțarea durabilă.

Decizie a fost adoptată în cadrul Parlamentului European în data de 6 iulie 2022, prin respingerea moțiunii de obiectare la ADC cu o majoritate importantă de voturi precum și prin finalizarea perioadei de scrutin la nivelul Consiliului European în data de 11 iulie 2022, unde majoritatea statelor membre au susținut ADC. Acesta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

ADC stabilește o serie de criterii tehnice pentru energia nucleară și gazul natural în vederea accesării de finanțare sustenabilă din mediul privat, stabilind un cadru legal ce oferă stabilitate și predictibilitate pe termen lung pentru investiții în aceste domenii strategice.

ROMATOM a susținut includerea energiei nucleare în cadrul Taxonomiei UE încă de la adoptarea acesteia în anul 2020, fiind deosebit de importantă pentru industria nucleară din România deschiderea unor oportunități noi de finanțare privată pentru proiectele nucleare prezente și viitoare.

În domeniul energiei nucleare, ADC acoperă trei activități esențiale pentru România: dezvoltarea de tehnologii nucleare avansate, construirea și operarea de noi centrale nucleare pentru producerea de energie electrică și termică, inclusiv pentru producția de hidrogen și retehnologizarea în scopul prelungirii duratei de viață a centralelor nucleare existente, în baza unor criterii tehnice pe care industria nucleară din România este bine plasată să le îndeplinească cu succes.

Industria nucleară din România asigură în prezent 12.600 de locuri de muncă și are contribuție anuală în PIB de 5,7 miliarde Euro. Aceste cifre vor crește în contextul demarării noilor proiecte cu rol strategic în domeniul nuclear, deja angajate de România: finalizarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda care vor dubla cantitatea de energie sigură și curată produsă în țara noastră din surse nucleare, retehnologizarea Unității 1 care va permite prelungirea duratei de viață cu încă 30 de ani, dezvoltarea reactorului de generație IV Alfred de la Pitești, a instalației de detritiere. România își propune, de asemenea, să fie în prima linie a implementării tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) în Europa, prin selectarea primului amplasament potențial la Doicești. Localizarea lanțului de producție pentru SMR în România va conduce la crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea industriei orizontale, a cercetării, educației, mediului de afaceri. De asemenea, ADC, prin posibilitatea de a atrage finanțare privată, va permite dezvoltarea de proiecte noi precum producerea de hidrogen din surse nucleare sau de cobalt radioactiv pentru domeniul medical, proiecte explorate de ROMATOM și operatorul SN Nuclearelectrica SA. Hidrogenul din surse cu emisii scăzute de carbon, precum energia nucleară, reprezintă un vehicul de decarbonizare a industriei energo-intensive, rolul său fiind clar recunoscut de noul plan REPowerEU recent lansat de către Comisia Europeană.” – Lucian Rusu, Președinte ROMATOM.

Adoptarea ADC cu o susținere clară la nivelul european este cu atât mai importantă în actualul context geopolitic, în care statele membre s-au angajat să își reducă dependența de importurile energetice din Rusia. Energia nucleară și gazul natural, din surse indigene și surse externe diversificate, vor juca un rol esențial în asigurarea securității în aprovizionare, a independenței energetice cuplat cu atingerea obiectivelor de decarbonizare. Energia nucleară are cele mai scăzute emisii de gaze cu efect de seră pe întreaga durată de viață dintre toate sursele de energie, asigurând în prezent 30% din totalul energiei primare produse în UE și 18% din consumul intern național. De asemenea, prin dependența scăzută de importuri externe (costul materiei prime fiind foarte scăzut în costul de producție) și volatilitatea redusă a pieței pentru materie primă (uraniul este exploatat atât în UE cât și importat din state terțe, aflate în zone geopolitice stabile, existând un grad mare de diversitate a furnizorilor), energia nucleară poate contribui la stabilizarea prețului energiei pentru consumatori.

Includerea energiei nucleare în Taxonomia UE reprezintă o victorie bine meritată, o recunoaștere a importanței acestei surse de energie pentru stabilitatea energetică și economică a UE și pentru atingerea neutralității climatice în 2050. În contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu o criză umanitară, dublată de o criză energetică, finanțarea proiectelor nucleare în condiții eficiente și echitabile reprezintă un semnal pentru renașterea programului nuclear european. Decarbonizarea, relansarea economică a UE după pandemie și război și independența de importurile de energie nu ar fi posibile fără creșterea aportului energiei nucleare. În România industria nucleară beneficiază de o bogată experiență de operare, de specializări diverse și forță de muncă înalt calificată. Performanța centralei nucleare de la Cernavodă este recunoscută la nivel internațional, în topul a 440 de unități nucleare în operare. Valorificarea acestei expertize și a capabilităților interne de producere a energiei reprezintă direcția corectă de acțiune.” – Teodor Chirica, Președinte onorific ROMATOM.

ROMATOM dorește să folosească această ocazie pentru a mulțumi factorilor de decizie, partenerilor si membrilor săi pentru susținerea includerii energiei nucleare în Taxonomia UE și pentru promovarea obiectivelor României în acest domeniu.

Reamintim faptul că ADC a fost pregătit și publicat de Comisia Europeană la începutul anului 2022, în urma unui proces riguros de evaluare a sustenabilității energiei nucleare pe întregul ciclu de viață, analiză realizată de Joint Research Centre din cadrul Comisiei Europene și ulterior verificată de două grupuri de experți tehnici (Comitetul Științific pentru Sănătate, Mediu și Riscuri Emergente și grupul de experți format în baza art. 31 din Tratatul Euratom). Studiul a concluzionat faptul că energia nucleară este la fel de sustenabilă pe parcursul tuturor etapelor din ciclul de producție (de la minerit de uraniu până la dezafectare și depozitarea deșeurilor radioactive) ca și celelalte surse de energie deja incluse în Taxonomia UE prin primul act delegat (energia regenerabilă, hidroenergia). ADC a fost lansat de către Comisia Europeană în perioadă de scrutin la nivelul Parlamentului European și al Consiliului la data de 10 martie 2022, ulterior declanșării crizei energetice din UE ca urmare a războiului din Ucraina, fiind prezentat de către Comisie ca un element crucial pentru securitatea energetică din UE.

 

Despre ROMATOM:

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, înglobând în prezent 48 de companii și asociații specializate în furnizarea de servicii, produse și lucrări pentru domeniul nuclear și domenii conexe.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în Romania și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea si participarea Asociației la FORATOM (Nuclear Europe) – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică. https://romatom.org.ro/