noiembrie 9, 2015 0

Asociația Forumul Atomic Român – ROMATOM, reprezentând industria nucleară din România, își exprimă satisfacția pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre SNN și CGN, document vizând investiția pentru construirea, punerea în funcțiune și operarea a doua unități nucleare la CNE Cernavodă, județul Constanța.

,,Semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Nuclearelectrica și CGN privind dezvoltarea, construcția, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă de către Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN) și China General Nuclear Power Corporation (CGN) reprezintă un pas important pentru sectorul energetic românesc. Practic, se va intra în faza finală a procedurii de selecție, fază care presupune negocierea și finalizarea Acordului Investitorilor și ale Actului Constitutiv în vederea înființării noii companii de proiect pentru construcția și finalizarea Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă. Ne dorim finalizarea cu succes a acestei etape, astfel încât să poată începe lucrările efective. Industria nucleară din România apreciază impactul pozitiv pe care această investiție il va avea in piața forței de munca, la nivel companiilor de profil din țara noastră. Ar fi primul proiect major inițiat în România după 1990!”, a declarat Marius Gheorghiu, Directorul General al ELCOMEX IEA, compania care deține președinția ROMATOM.

Finalizarea proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă va contribui la creșterea securității energetice a României, reducerea emisiilor de carbon și asigurarea unei energii electrice la prețuri suportabile pentru consumatori. În același timp, se va înregistra o revigorare semnificativă a mediului economic și de afaceri autohnton, prin implicarea industriei naționale din domeniile producției de echipamente și componente, construcțiilor-montajului și al ingineriei în execuția și operarea noilor unități, CGN recunoscând ”capacitatea tehnică și interesul companiilor locale de a subcontracta porțiuni din contractul de Inginerie, Procurare si Construcţie, în conformitate cu legea aplicabilă”. În afara beneficiilor economice, trebuie menționată componenta de resurse umane, proiectul având capacitatea de a atrage forță calificată de muncă.

,,Conform analizelor ROMATOM, 47 de societăţi românești, private sau de stat, au capabilitățile necesare implicării în realizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, rezultând cel puţin 16.000 locuri de muncă directe în industria naţională pentru finalizarea acestui proiect”, a adăugat Marius Gheorghiu.

Rolul energiei nucleare este semnificativ în protecția mediului, două unități nucleare de la Cernavodă contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili. Totodată, aportul energiei nucleare prin construirea a două noi unități la Cernavodă consolidează securitatea energetică la nivel național si regional.

În prezent, cele 130 de reactoare nucleare, existente în 14 dintre statele membre, generează aproximativ 30% din electricitatea produsă la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 50% din electricitatea cu emisii reduse de carbon, la nivelul UE. Într-un discurs susținut în luna iunie a acestui an, Comisarul Miguel Arias Cañete vorbea despre energia nucleară ca parte a soluțiilor pentru provocările din domeniul energiei. Printre avantajele enumerate în favoarea tehnologiei se numără: livrarea în bandă, energie cu emisii reduse de carbon, rolul important în asigurarea securității energetice și contribuția la atingerea țintelor UE privind decarbonizarea.

***

Despre ROMATOM:

ROMATOM a pornit la drum pe 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri.

Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

http://romatom.org.ro/

Surse:

http://ecometrica.com/assets/Electricity-specific-emission-factors-for-grid-electricity.pdf

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5285_en.htm

http://romatom.org.ro/