Dezvoltarea de noi unitati nucleare in Romania se afla in discutie inca din 2003. Studiul de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche si prezentat Consiliului de Administratie al SNN SA in luna martie 2006, a identificat ca solutie optima pentru realizarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, infiintarea unei Companii de Proiect formata din investitori locali si straini. Guvernul roman si-a demonstrat angajamentul pentru acest proiect cand a anuntat la data de 14 septembrie 2006  realizarea a doua noi unitati nucleare in Romania.

Unitatile 3 si 4 se afla in conservare inca din 1992. Rata totala de finalizare: circa 15% la Unitatea 3 si 14% la Unitatea  4, constand in lucrari civile la cladirea reactorului, cladirea turbine si cladirea de servicii.

Prin Hotararea de guvern nr. 643/2007, Guvernul Romaniei a aprobat strategia de atragere a investitorilor in vederea realizarii Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavdoa, inclusiv graficul de infiintare a noii companii responsabila cu finalizarea proiectului.  In urma depunerii ofertelor,  6 companii au fost selectate pentru realizarea proiectului. fiecare investitor obtinand un procent din numarul total de actiuni, proportional cu capitalul investit: Nuclearelectrica (51%), ArcelorMittal Romania( 6.2%), CEZ  Republica Ceha (9.15%), GDF SUEZ Belgia (9.15%), ENEL Italy (9.15%), Iberdrola Spain (6.2%) si RWE Power Germany (9.15%).

La 29 martie  2009 a fost inregistrata compania de proiect sub denumirea SC EnergoNuclear SA la Registrul Roman de Comert si a fost desemnata echipa manageriala. EnergoNuclear este o companie cu capital public-privat.

Pasi importanti in derularea proiectului

–   In noiembrie 2010, Comisia Europeana a emis opinia pozitiva asupra proiectului, conform prevederilor Art. 41 din Tratatul EURATOM fapt ce confirma aplicarea criteriilor tehnice si ce securitate nucleara in vigoare la nivelul UE.

–    In perioada 2010 – 2011 a fost facuta o evaluare tehnica de detaliu a constructiilor existente pe amplasament, rezultand faptul ca acestea pot fi utilizate pentru continuarea proiectului;

–  In luna ianuarie 2012, Consortiul format din SNC Lavalin (Canada), Ansaldo Nucleare (Italia) si Elcomex IEA (Romania) este singurul ofertant pentru “Contractului de inginerie, procurare, construcţie şi punere in functiune pentru unităţile 3 şi 4 ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda”,

–   In luna mai 2012, CNCAN a emis Scrisoarea de confort prin care a stipulat ca proiectul este autorizabil;

–   In septembrie 2012 a fost finalizat Studiul de fezabilitate al proiectului, care releva faptul ca proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic si economic;

–   La data de 25 septembrie 2013 a fost aprobata Hotararea privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda”.

In 2011, investitorii GDF SUEZ, CEZ, RWE si Iberdrola s-au retras din proiect, motivand decizia lor prin necesitatea concentrarii investitiilor in tarile de origine, pe fondul crizei economice.

Ca urmare a exercitarii optiunii de iesire din proiect a investitorilor ramasi (ENEL si ArcelorMittal) in decembrie 2013, SN Nuclearelectrica SA este unicul actionar al companiei de proiect EnergoNuclear SA.

In data de 22.08.2014, Adunarea Generala a Actionarilor SNN a aprobat Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda prin lansarea unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat (IP) in vederea constituirii unei societati, respectiv un joint-venture.  Procedura a fost lansata in data de 27.08.2014, iar prima etapa, cea de calificare s-a incheiat la data de 09.09.2014 odata cu calificarea investitorului China General Nuclear Power Corporation. Dupa analiza Documentatiei de Intentie (experienta investitorului in proiecte similare, capacitatea financiara, gradul de aderare al Investitorului Calificat la Memorandumul privind implementarea Proiectului propus de SNN si la Strategie), CGN a fost declarat investitor selectat la data de 17.10.2014 prin semnarea unei Scrisori Comune privind Intentia de Realizare a Proiectului.

In data de 22.10.2015, actionarii SNN au aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor semnarea Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, acesta fiind semnat intre parti la data de 9.11.2015. In prezent, partile se afla in proces de negociere a Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv al noii companii de proiect.

In data de 17.10.2016, actionarii SNN au aprobat continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“MoU”), pana la data de 20 decembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealaltă Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte. In urma negocierilor aferente ultimei etape a Procedurii de Selecție care vizau Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv ale noii companii de proiect au fost stabilite o serie de aspecte clare în ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile companiilor implicate, SNN și China General Nuclear Power Corporation. In data de 21 decembrie 2016, Ministerul Energiei a transmis un comunicat de presa prin care a informat ca, avand in vedere complexitatea proiectului și angajamentul statului român pe termen lung, considera că abordarea cea mai corectă este să permitem noului guvern o analiză privind deciziile în ceea ce privește rezultatul negocierilor și pașii de urmat.

In luna ianuarie 2017, Comisia Interministeriala a aprobat continuarea negocierilor asupra documentelor investitiei, demarand procesul de obtinere a aprobarilor de la Guvernul Romaniei si actionarii SNN. In data de 24 august 2017, Adunarea Generala a Actionarilor SNN a aprobat continuarea negocierilor in aceleasi conditii ca cele din Memorandum pentru o perioada de 6 luni si a mandatat Consiliul de Administratie sa aprobe termenii si conditiile negocierilor. In perioada septembrie-octombrie 2017 au avut loc mai multe runde de negocieri asupra documentelor investitiei.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020, au fost aprobate punctele introduse pe ordinea de zi de catre actionarul majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si anume:

  1. Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018).
  2. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”
  3. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare

In ceea ce priveste actiunile viitoare, respective demersurile de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4, in conformitate cu obligatiile aferente statutului de companie listata şi ale Actului Constitutiv, SNN va informa si va supune votului actionarilor sai orice astfel de demers, in deplina transparenta a modului de gestionare a responsabilitatilor ce revin organelor statutare ale SNN.