Dezvoltarea de noi unitati nucleare in Romania se afla in discutie inca din 2003. Studiul de fezabilitate realizat de Deloitte&Touche si prezentat Consiliului de Administratie al SNN SA in luna martie 2006, a identificat ca solutie optima pentru realizarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, infiintarea unei Companii de Proiect formata din investitori locali si straini. Guvernul roman si-a demonstrat angajamentul pentru acest proiect cand a anuntat la data de 14 septembrie 2006  realizarea a doua noi unitati nucleare in Romania.

Unitatile 3 si 4 se afla in conservare inca din 1992. Rata totala de finalizare: circa 15% la Unitatea 3 si 14% la Unitatea  4, constand in lucrari civile la cladirea reactorului, cladirea turbine si cladirea de servicii.

Prin Hotararea de guvern nr. 643/2007, Guvernul Romaniei a aprobat strategia de atragere a investitorilor in vederea realizarii Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavdoa, inclusiv graficul de infiintare a noii companii responsabila cu finalizarea proiectului.  In urma depunerii ofertelor,  6 companii au fost selectate pentru realizarea proiectului. fiecare investitor obtinand un procent din numarul total de actiuni, proportional cu capitalul investit: Nuclearelectrica (51%), ArcelorMittal Romania( 6.2%), CEZ  Republica Ceha (9.15%), GDF SUEZ Belgia (9.15%), ENEL Italy (9.15%), Iberdrola Spain (6.2%) si RWE Power Germany (9.15%).

La 29 martie  2009 a fost inregistrata compania de proiect sub denumirea SC EnergoNuclear SA la Registrul Roman de Comert si a fost desemnata echipa manageriala. EnergoNuclear este o companie cu capital public-privat.

Pasi importanti in derularea proiectului

–   In noiembrie 2010, Comisia Europeana a emis opinia pozitiva asupra proiectului, conform prevederilor Art. 41 din Tratatul EURATOM fapt ce confirma aplicarea criteriilor tehnice si ce securitate nucleara in vigoare la nivelul UE.

–    In perioada 2010 – 2011 a fost facuta o evaluare tehnica de detaliu a constructiilor existente pe amplasament, rezultand faptul ca acestea pot fi utilizate pentru continuarea proiectului;

–  In luna ianuarie 2012, Consortiul format din SNC Lavalin (Canada), Ansaldo Nucleare (Italia) si Elcomex IEA (Romania) este singurul ofertant pentru “Contractului de inginerie, procurare, construcţie şi punere in functiune pentru unităţile 3 şi 4 ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda”,

–   In luna mai 2012, CNCAN a emis Scrisoarea de confort prin care a stipulat ca proiectul este autorizabil;

–   In septembrie 2012 a fost finalizat Studiul de fezabilitate al proiectului, care releva faptul ca proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic si economic;

–   La data de 25 septembrie 2013 a fost aprobata Hotararea privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 si 4 la C.N.E. Cernavoda”.

In 2011, investitorii GDF SUEZ, CEZ, RWE si Iberdrola s-au retras din proiect, motivand decizia lor prin necesitatea concentrarii investitiilor in tarile de origine, pe fondul crizei economice.

Ca urmare a exercitarii optiunii de iesire din proiect a investitorilor ramasi (ENEL si ArcelorMittal) in decembrie 2013, SN Nuclearelectrica SA este unicul actionar al companiei de proiect EnergoNuclear SA.

In data de 22.08.2014, Adunarea Generala a Actionarilor SNN a aprobat Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda prin lansarea unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat (IP) in vederea constituirii unei societati, respectiv un joint-venture.  Procedura a fost lansata in data de 27.08.2014, iar prima etapa, cea de calificare s-a incheiat la data de 09.09.2014 odata cu calificarea investitorului China General Nuclear Power Corporation. Dupa analiza Documentatiei de Intentie (experienta investitorului in proiecte similare, capacitatea financiara, gradul de aderare al Investitorului Calificat la Memorandumul privind implementarea Proiectului propus de SNN si la Strategie), CGN a fost declarat investitor selectat la data de 17.10.2014 prin semnarea unei Scrisori Comune privind Intentia de Realizare a Proiectului.

In data de 22.10.2015, actionarii SNN au aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor semnarea Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, acesta fiind semnat intre parti la data de 9.11.2015. In prezent, partile se afla in proces de negociere a Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv al noii companii de proiect.

In data de 17.10.2016, actionarii SNN au aprobat continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“MoU”), pana la data de 20 decembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealaltă Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte. In urma negocierilor aferente ultimei etape a Procedurii de Selecție care vizau Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv ale noii companii de proiect au fost stabilite o serie de aspecte clare în ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile companiilor implicate, SNN și China General Nuclear Power Corporation. In data de 21 decembrie 2016, Ministerul Energiei a transmis un comunicat de presa prin care a informat ca, avand in vedere complexitatea proiectului și angajamentul statului român pe termen lung, considera că abordarea cea mai corectă este să permitem noului guvern o analiză privind deciziile în ceea ce privește rezultatul negocierilor și pașii de urmat.

In luna ianuarie 2017, Comisia Interministeriala a aprobat continuarea negocierilor asupra documentelor investitiei, demarand procesul de obtinere a aprobarilor de la Guvernul Romaniei si actionarii SNN. In data de 24 august 2017, Adunarea Generala a Actionarilor SNN a aprobat continuarea negocierilor in aceleasi conditii ca cele din Memorandum pentru o perioada de 6 luni si a mandatat Consiliul de Administratie sa aprobe termenii si conditiile negocierilor. In perioada septembrie-octombrie 2017 au avut loc mai multe runde de negocieri asupra documentelor investitiei.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 12.06.2020, au fost aprobate punctele introduse pe ordinea de zi de catre actionarul majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si anume:

 1. Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018).
 2. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”
 3. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare

STATUS PROIECT

Etapa I – Etapa Pregătitoare, demarată în 2021:

 • Septembrie 2021, a fost demarată prin reoperaționalizarea Energonuclear, compania de proiect
 • Noiembrie 2021 – a fost semnat primul contract cu Candu Energy Inc. pentru servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcții de securitate nucleară, reevaluarea srtructurilor etc.).
 • Noiembrie 2022 – COP27: US Exim Bank a anunțat emiterea a două scrisori de interes pentru finanțarea proiectului – 50 mil USD pentru servicii tehnice de preproiect ca parte a programului Engineering Multiplier Program (EMP) și 3 miliarde USD din contractul de export al SUA pentru servicii de inginerie și de management de proiect;
 • August 2023 – US Exim Bank a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 57.27 mil USD pentru finanțarea serviciilor de inginerie și proiectare cu proveniență SUA în cadrul programului Engineering Multiplier Program (EMP);
 • Septembrie 2023: Ministrul Energiei și Resurselor Naturale din Canada a anunțat că va sprijini cu 3 miliarde de dolari canadieni dezvoltarea proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.
 • Februarie 2024: Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de Înțelegere cu SACE și Ansaldo Nucleare pentru a avansa dezvoltarea și finanțarea retehnologizarii Unității 1 CNE Cernavoda și Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda, Ansaldo Nucleare si-a exprimat interesul pentru formularea unei oferte pentru furnizarea de servicii de inginerie și management de proiect, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a componentelor și sistemelor, în principal pentru partea clasica a centralei, isr SACE interesul de a sustine financiar proiectele cu
  suma de pana la 2 mld EUR.

ETAPELE URMĂTOARE:

Etapa II – Lucrări Preliminare, in perioada 2024-2026, are o durată estimată de 24-30 de luni și constă în:

 • elaborarea ingineriei critice pentru definirea proiectului, structurarea și contractarea finanțării (prin estimări de cost şi grafic de
  implementare cu grad ridicat de certitudine);
 • obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului în baza Art. 41 din Tratatul EURATOM și respectiv a unei
  decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante în materia ajutorului de stat;
 • obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție și luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în
  Etapa III (Construcție).
 • La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală
  de Investire, care va permite trecerea Proiectului in Etapa 3.

Etapa III – Etapa de construcție este preconizată pentru perioada 2026-2031/2032.

 • Constă în demararea lucrărilor de construcție, asamblare și punere în funcțiune comercială a unităților 3 și 4Se preconizează ca industria nucleară românească să fie implicatăîn acest proiect.

Actualizări la 15 martie 2024, în cadrul Adunării Generale ROMATOM: