noiembrie 24, 2015 0

AREN, AREN-YG România, WIN România şi ROMATOM: Mesaj adresat decidenților din România şi delegației României la COP 21 Paris

”Energia nucleară trebuie să fie parte a soluției în combaterea schimbărilor climatice!”

  • Emisiile de carbon rezultate în economia națională sunt de cca. trei ori mai mari decât media Uniunii Europene.
  • Energia nucleară produsă de cele două unități de la centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, asigură cca. 18% din energia electrică consumată în România.
  • Contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili.
  • În România, emisiile de carbon rezultate din producerea electricității au un nivel de cca. 1,07 kgCO2/kWh comparat cu cca. 0,45 kgCO2/kWh realizat de țările OECD din Europa.
  • Comparativ, emisiile de CO2 din energia nucleară au o valoare medie de 0,015 kgCO2/kWh, apropiată de cele din energia eoliană (0,016 gCO2/ kWh).
  • Dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la CNE Cernavodă va contribui substanțial, alături de energia regenerabilă şi alte surse cu emisii reduse de carbon, la atingerea țintelor de decarbonizare şi la menținerea acestor ținte în contextul dezvoltarii viitoare a României..

Asociația Română „Energia Nucleară” – AREN, împreună cu Rețeaua AREN Young Generation (AREN-YGN) România, Asociația Women în Nuclear (WIN) România şi Forumul Atomic Român – ROMATOM salută şi susțin inițiativa „Energia Nucleară pentru Climă” (Nuclear4climate) lansată de Societatea Franceză pentru Energia Nucleară (SFEN), Societatea Nucleară Americană (ANS) şi Societatea Nucleară Europeană (ENS). Potrivit inițiativei, este necesar ca energia nucleară să fie parte a acordului COP21, Paris, decembrie 2015, în efortul global de reducere cu 80% a emisiilor de gaze de seră până în anul 2050.

Peste 140 societăți şi asociații tehnice nucleare, naționale şi regionale susțin Documentul de Poziție, „Energia nucleară este parte a soluției în lupta cu schimbările climatice” care „îndeamnă negociatorii din cadrul Conferinței Internaționale privind Schimbările Climatice (COP21) care va avea loc la Paris să ajungă la un acord realizabil pentru reducerea emisiilor cu efect de seră care să asigure statelor drepul de a alege energia nucleară în scopul reducerii emisiilor cu efect de seră, în acelaşi timp cu îndeplinirea celorlalte obiective energetice şi de dezvoltare”.

Panelul internațional asupra Schimbărilor Climatice (IPCC) identifică trei tipuri de surse de electricitate fără emisii de carbon: regenerabilele, energia nucleară şi combustibilii fosili utilizând captarea şi stocarea carbonului. Potrivit panelului există deja o cantitate semnificativă de emisii cumulate, care nu poate fi depășită dacă vrem să limităm încălzirea globală medie la 2° C. IPCC estimează că deja s-a ajuns la aproape două treimi din această cantitate și că se impune acum reducerea emisiilor de gaze cu efect semnificativ de seră.

În cazul României, energia nucleară produsă de cele două unități de la centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, asigură cca. 18% din energia electrică consumată în România, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu cca. 12.000.000 tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili. În România, emisiile cu efect de seră au cea mai mare pondere în sectorul energetic (34%), iar pe ansamblu emisiile de carbon în economia națională sunt de cca. trei ori mai mari decât media Uniunii Europene.

Emisiile de carbon rezultate din producerea electricității în România sunt semnificative, având un nivel de cca. 1,07 kgCO2/kWh comparat cu cca. 0,45 kgCO2/kWh realizat de țările OECD din Europa. Comparativ, emisiile de CO2 din energia nucleară au o valoare medie de 0,015 kgCO2/kWh, apropiată de cele din energia eoliană (0,016 gCO2/ kWh).

Din punct de vedere al eficienței energetice, energia produsă de un singur fascicul de combustibil nuclear este de 1115 MWh, cantitate echivalentă cu energia produsă de 470 tone de combustibil convențional, 2220 tone de lignit sau 363 mii Nm3 (metri cubi normali) de gaze naturale.

Dublarea capacității nucleare la CNE Cernavodă, prin realizarea a două noi reactoare nucleare de tip CANDU 6, va contribui substanțial, alături de energia regenerabilă şi alte surse cu emisii reduse de carbon, la atingerea şi menținerea țintelor de decarbonizare în contextul dezvoltarii viitoare pe termen lung a României, precum şi la creșterea securității energice la nivel național şi regional.

În prezent, cele 130 de unitați nucleare, existente în 14 dintre statele membre, generează aproximativ 30% din electricitatea produsă la nivelul Uniunii Europene, reprezentând peste 50% din electricitatea cu emisii reduse de carbon. O reducere semnificativă a emisiilor de carbon, în același timp cu creșterea cererilor de energie, nu se poate întâmpla fără contribuția energiei nucleare alături de celelalte surse energetice cu emisii reduse de carbon.

AREN, AREN-YGN România, WIN România şi ROMATOM adresează delegației României un apel de a susține toate tehnologiile capabile sa asigure reducerea emisiilor cu efect de seră, inclusiv energia nucleară ca parte a efortului globala de reducere a emisiilor de carbon şi dreptul statelor de a-şi alege mix-ul energetic corespunzător atingerii țintei de limitare a creșterii încălzirii mediului cu 2 grd. Celsius.

Nuclear4Climate Position Paper

Despre AREN:

Asociatia Română „Energia Nucleară” – AREN a fost înființată în anul 1990 şi înglobează diverse instituții care au ca scop dezvoltarea şi promovarea energiei nucleare. AREN este afiliată la Societatea Nucleară Europeană şi are acorduri de cooperare cu organizații similare din Bulgaria, Franța, Slovenia, SUA şi Canada. Principalele obiective ale AREN sunt: informarea publicului din România despre realitățile şi perspectivele energiei nucleare, susținerea programului nuclear național, promovarea culturii de securitate şi protecția mediului. AREN – YG este un departament al AREN, fiind reprezentat de tinerii sub 35 de ani având preocupări în energetica nucleară.

Despre WIN- România:

Women in Nuclear (WIN) Romania reprezintă organizația femeilor care activează în domeniul energiei nucleare, de la educatie şi cercetare până la operarea instalațiilor nucleare şi luarea deciziilor. WIN – România urmărește realizarea unui dialog cu publicul românesc pe teme privind contribuția efectivă a tehnologiilor nucleare în viața oamenilor şi a societății. Activităţile desfăşurate de WIN România cuprind acțiuni dedicate atât tinerei generații, cât şi specialistelor în domeniul nuclear.

Despre ROMATOM:

Asociația Forumul Atomic Român – ROMATOM, reprezentând industria nucleară din România, a pornit la drum pe 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociatii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri. Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum şi coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea şi participarea Asociației la FORATOM – Forumul Atomic European. Totodată, ROMATOM militează pentru protecția și promovarea intereselor membrilor săi, reprezentând vocea industriei nucleare naționale, având în vedere nivelul tehnologic și de know-how dobândite, în vederea fructificării acestora în practică.

Surse:

http://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/nuclear4climate_vf_04112015.pdf

http://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/nuclear4climate_press_release.pdf

http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/România-national-factsheet_en.pdf

http://www.sfen.org/en/nuclear-for-climate

http://ecometrica.com/assets/Electricity-specific-emission-factors-for-grid-electricity.pdf

Despre noi

Acasa

WiN

Home page