0

RO

OCA Global este un grup de afaceri privat – cu sediul central în Spania –, dedicat activităților de inspecție, control al calității, certificare, testare, consultanță și formare.

Grupul OCA Global are diferite companii acreditate ca ISO 17020, 17025 și 17021 pentru mai multe standarde și este recunoscut la nivel internațional de ILAC. Oferim o gamă largă de servicii tuturor tipurilor de industrii, sectoare și companii.

Compania este capabilă să ofere o gamă largă de servicii menite să-și ajute clienții să-și crească eficiența proiectelor, produselor și proceselor, precum și să reducă riscurile, să controleze calitatea, să verifice cantitatea și să respecte cerințele legale și de reglementare relevante.

Grupul are în prezent peste 3.000 de angajați în peste 90 de birouri din 15 țări. În plus, cu colaborarea unei rețele largi de parteneri, grupul oferă serviciile în peste 60 de țări.

Compania a fost înființată în 2010 cu scopul de a se consolida ca companie de referință de inspecție și certificare a secolului XXI și ca alternativă la entitățile tradiționale din sector.

OCA Global este probabil compania de inspecție și certificare cu cea mai mare creștere organică din lume.

OCA Global are 8 divizii de afaceri globale: Inspecție statutară, Controlul calității și asistență tehnică, Testare, Inspecție marină și mărfuri, Certificare, Consultanță și consiliere tehnică, Instruire și Inspecție tehnică a vehiculelor.


EN

OCA Global is a private business group –with headquarters in Spain–, dedicated to inspection, quality control, certification, testing, consulting, and training activities.

OCA Global group has different companies accredited as ISO 17020, 17025 and 17021 for multiple standards and is internationally recognised by ILAC. We offer a wide range of services to all types of industries, sectors and companies.

The company is able to provide a wide range of services designed to help our clients to increase the efficiency of their projects, products and processes, as well as to reduce risks, control quality, verify quantity, and comply with relevant regulatory and legal requirements.

The group currently employs more than 3,000 people in more than 90 offices in 15 countries .In addition, with the collaboration of a wide network of partners, the group offer the services in more than 60 countries.

The company was founded in 2010 with the aim of consolidating itself as the inspection and certification benchmark company of the 21st century and as an alternative to the traditional entities in the sector.

OCA Global is probably the inspection and certification company with the largest organic growth in the world.

OCA Global has 8 global business divisions: Statutory Inspection, Quality Control and Technical Assistance, Testing, Marine & Commodities Inspection, Certification, Consulting and Technical Advisory, Training, and Technical Vehicle Inspection.

ViziteazaMembrulViziteaza