0

IFIN-HH (www.ifin.ro ) reprezintă cea mai importantă entitate de CDI la nivel național – în termeni de personal, infrastructură și producție științifică – desfășurând cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în fizică fundamentală și aplicativă (http://www.nipne.ro/research/areas/).

Institutul abordează un spectru larg de activități de CDI în fizica nucleară fundamentală și aplicativă precum și în domenii conexe, incluzând: cercetare de bază și aplicată în fizica nucleară și a particulelor elementare, astrofizică, fizica vieții și a mediului, iradiere tehnologică, dezafectare de instalații nucleare, tratarea deșeurilor nucleare, radioprotecție, sisteme de calcul avansat ș.a.

Operând o varietate de instalații de cercetare științifică de interes național, cuprinzând acceleratoare de particule de tip Tandem Van de Graff ( de 9, 3 și 1 MV), un ciclotron, un centru de iradiere tehnologică cu scopuri multiple, un centru de tratare a deșeurilor radioactive (ce include depozitele naționale de deșeuri radioactive  de joasă și medie activitate), institutul reprezintă o parte importantă a infrastructurii de CDI din România.

IFIN-HH, binecunoscut pentru înalta calitate profesională și nivelul dovedit de performanță atât la nivel individual cât și cel de echipă, este angajat în dezvoltarea continuă a infrastructurii, a forței de muncă și a expertizei urmărind a) o puternică dezvoltare a capabilității interne de CD;  b) o participare mai eficientă în cadrul colaborărilor internaționale; c) aplicații viabile ale tehnologiilor nucleare cu beneficii pentru societate (în domeniul industriei, medicinii, mediului ș.a.);  d) dezvoltarea de resurse umane competitive.

IFIN-HH participă  în  mod  activ  la activități  de CD la nivel internațional, fiind   reprezentantul   național   în  cadrul  proiectelor  internaționale  majore  de  cercetare de  la  CERN  Geneva,  FAIR  Darmstadt,              JINR Dubna, ELI ș.a. Institutul face  de asemenea parte din contribuția României la ITER (http://www.nipne.ro/international/cooperations/).

De relevanță majoră pentru comunitatea științifică mondială, IFIN-HH implementează din anul 2013 pilonul de Fizică Nucleară al Proiectului ELI, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP;  www.eli-np.ro). Centru European de Cercetare, forțând limitele științei și tehnologiei în domenii ale cercetării fundamentale și aplicate, ELI-NP e așteptat să genereze progrese semnificative în domeniul științelor de bază – fizica laserilor și fizică nucleară, astrofizică – precum și importante aplicații de interes major pentru societate în domenii precum știința materialelor și științele vieții, managementul materialelor nucleare ș.a. Elementul central al infrastructurii este în prezent  sistemul laser de foarte mare intensitate, cu două brațe laser de 10 PW, reprezentând o premieră mondială în Știință, fiind cel mai puternic laser din lume!

A doua componentă definitorie a infrastructurii ELI-NP este Sistemul Fascicul Gamma, în curs de execuție (http://www.eli-np.ro/eli-np-in-a-nutshell.php), urmând a fi operațional în anul 2023.

Odată cu demararea,  la  18 martie 2020, a primelor experimente științifice, dedicate studiului interacției laserilor de mare putere cu materia, ELI-NP și-a deschis porțile pentru Lumea Științei (https://www.osa-opn.org/home/gallery/image_of_the_week/2020/20-04-27/).

Fiind o infrastructură de avangardă care va deservi comunitatea științifică din întreaga lume, ELI-NP are de asemenea menirea de a deveni un centru de înalt nivel pentru cultura științifică – prin formarea cercetătorilor și a inginerilor din numeroase discipline high-tech asociate cu Lumina Extremă – și de a acționa ca un catalizator pentru inovare în industrie și sectorul privat, dezvoltând astfel cunoașterea și transferul tehnologic.

Contact: Acad. Nicolae Victor Zamfir, Director General al IFIN-HH și Directorul Proiectului ELI-NP;                  adrese de e-mail: dirgen@nipne.ro; office.dirgen@eli-np.ro

ViziteazaMembrulViziteaza